[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár
2010. évi tevékenységéről
(Oktatási és Kulturális Minisztérium részére)

Statisztika mentése PDF formátumban >>>

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A könyvtár elsődleges funkciója: közkönyvtár
Működik-e a könyvtár? működik
Gazdálkodása: részben önálló
Fenntartó: önkormányzat
A szolgáltató helyek száma: 2 (központi könyvtár, Inotai Közösségi Ház)
A szolgálandó közösség létszáma (2010. január 1-jén): 20 690 fő
A könyvtár teljes alapterülete: 703 m2
Ebből könyvtárcélú alapterület: 703 m2
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten: 5
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten: 45
Nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben: 242
Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)? igen

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
A könyvtár szolgáltatásai Kölcsönzés (helybenkölcsönzés, ill. kivitel a könyvtárból) Könyv x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
AV-dokumentum x
Elektronikus dokumentum x
Könyvtárközi kölcsönzés x
Házhozszállítás x
Közvetlen (helyben) használat Olvasóterem x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
Információszolgáltatás Irodalomkutatás, témafigyelés x
Cédulakatalógus x
Elektronikus katalógus (OPAC) x
Rendezvény Kiállítás x
Előadás, találkozó x
Könyvtári óra x
Számítógép-használat Internethasználat x
Egyéb x
Távoktatás  
Fénymásolás, fotózás x
 
AZ INTÉZMÉNY INFORMATIKAI ELLÁTOTTSÁGA
Internetkapcsolat: szélessávú
Saját honlap: összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom
Belső hálózat (LAN): van
Számítógépek, munkaállomások összesen (db) hálózatba kötve 16
a hálózatosból internetes 16
a használók számára rendelkezésre álló (nyilvános) 6
a nyilvánosból internetes 6
Helybeni nyilvános internetelérési pont (pl. WLAN Hotspot) nincs
Saját digitalizált tartalom, szakmai adatbázis van, online
Informatikai szakszemélyzet: szerződés alapján, kiszervezve
 
LELTÁRI ÁLLOMÁNY
Leltári állomány A tárgyévben leltárba vett állomány (db)

Összesen: 2 092 db

Könyv és bekötött folyóirat 1 852
Kartográfiai dokumentum 6
Nyomtatott zenei dokumentum 1
Hangdokumentum 38
Képdokumentum 5
Elektronikus (digitális) dokumentum 13
Egyéb dokumentum (kézirat) 177
Érték (ezer Ft) 3 788
2010. december 31-ei állomány (db)

Összesen: 81 452 db

Könyv és bekötött folyóirat 77 433
Kartográfiai dokumentum 363
Nyomtatott zenei dokumentum 93
Hangdokumentum 2 550
Képdokumentum 266
Elektronikus (digitális) dokumentum 139
Egyéb dokumentum (kézirat) 608
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján
(ezer Ft)
3 423
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db) 74 402
 
KURRENS FOLYÓIRATOK
Kurrens folyóirat Nyomtatott formában A címek (féleségek) száma összesen 118
A példányok száma összesen 118
Digitális formában A címek (féleségek) száma összesen 0
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
Használó (fő) Regisztrált használó 2 233
ebből újonnan regisztrált 352
Aktív használó 1 529
Használat Használatok (alkalom) Személyes (helybeni használat) 30 688
az összesből internethasználat 1 230
Távhasználat telefon, fax, e-mail 2 330
OPAC, honlap 62 617
Kölcsönzött dokumentum (db) 42 310
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 17 220
Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérés 5
Adott dokumentum (db) Eredetiben 5
Másolatban Nyomtatott formában 0
Elektronikus formában 0
Küldött kérés 182
Kapott dokumentum (db) Eredetiben 163
Másolatban Nyomtatott formában 2
Elektronikus formában 5
Referensz kérdés 2 520
 
RENDEZVÉNYEK Rendezvények száma Résztvevők
A könyvtár által szervezett rendezvények Kiállítás 5 311
Egyéb rendezvény 31 1 390
Összesen 36 1 701
Az egyéb rendezvényekből használóképzés   11 300
 
MUNKAÜGYI LÉTSZÁMADATOK
Személyzet Felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Könyvtáros: 7 (ebből vezető: 1)
Egyéb: 1 (ebből vezető: 1)

A KÖZKÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
A könyvtár szolgáltatásai Információszolgáltatás Közhasznú x
Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés x
Rendezvény, gyermekfoglalkozás x
Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény x
Leltári állomány (kötet) A tárgyévben leltárba vett állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 704
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 595
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 462
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 244
Nemzetiségi dokumentum
(cigány, ukrán)
87
2010. december 31-ei állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 28 171
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 38 204
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 13 217
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 1 641
Nemzetiségi dokumentum
(cigány, ukrán)
219
Regisztrált használó (fő) 14 éven aluliak 569
14 - 65 év közöttiek 1 456
65 év felettiek 208
Személyes (helybeni) könyvtárhasználat
A 14 éven aluliak könyvtárhasználata Használat (alkalom) 6 562
Kölcsönzött dokumentum 6 753
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum 2 640

PÉNZÜGYI ADATOK
Bevétel (ezer Ft) Működési bevétel 1 611
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 31 825
A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás 31 452
A támogatásból pályázati támogatás 373
A pályázati támogatásból EU-támogatás 0
Egyéb bevételek 1
Bevételek összesen 33 437
Kiadás (ezer Ft) Személyi juttatás 19 665
Munkaadókat terhelő összes járulék 4 784
Dologi kiadás 8 917
Felújítási kiadás 0
Felhalmozási kiadás 0
Egyéb kiadás 71
Kiadás összesen 33 437

A TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZERVEZET BEVÉTELÉBŐL KIEMELT ADATOK
Büfé, kávézó 0
Bolt (ajándék, kiadványok) (ezer Ft) 426
Rendezvények 0
Reklám 0
Mecenatúra, szponzoráció 0
Automaták 212
Vásár tartása 0
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj) (ezer Ft) 150

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]