[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár
2009. évi tevékenységéről
(Oktatási és Kulturális Minisztérium részére)

Statisztika mentése PDF formátumban >>>

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A könyvtár elsődleges funkciója: közkönyvtár
Működik-e a könyvtár? működik
Gazdálkodása: részben önálló
Fenntartó: önkormányzat
A szolgáltató helyek száma: 2 (központi könyvtár, Inotai Közösségi Ház)
A szolgálandó közösség létszáma (2009. január 1-jén): 20 688 fő
A könyvtár teljes alapterülete: 703 m2
Ebből könyvtárcélú alapterület: 703 m2
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten: 6
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten: 45
Nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben: 264
Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)? igen

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
A könyvtár szolgáltatásai Kölcsönzés (helybenkölcsönzés, ill. kivitel a könyvtárból) Könyv x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
AV-dokumentum x
Elektronikus dokumentum x
Könyvtárközi kölcsönzés x
Házhozszállítás x
Közvetlen (helyben) használat Olvasóterem x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
Információszolgáltatás Irodalomkutatás, témafigyelés x
Cédulakatalógus x
Elektronikus katalógus (OPAC) x
Rendezvény Kiállítás x
Előadás, találkozó x
Könyvtári óra x
Számítógép-használat Internethasználat x
Egyéb x
Távoktatás  
Fénymásolás, fotózás x
 
AZ INTÉZMÉNY INFORMATIKAI ELLÁTOTTSÁGA
Internetkapcsolat: szélessávú
Saját honlap: összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom
Belső hálózat (LAN): van
Számítógépek, munkaállomások összesen (db) hálózatba kötve 20
a hálózatosból internetes 20
a használók számára rendelkezésre álló (nyilvános) 8
a nyilvánosból internetes 8
Helybeni nyilvános internetelérési pont (pl. WLAN Hotspot) nincs
Saját digitalizált tartalom, szakmai adatbázis van, online
Informatikai szakszemélyzet: szerződés alapján, kiszervezve
 
LELTÁRI ÁLLOMÁNY
Leltári állomány A tárgyévben leltárba vett állomány (db)

Összesen: 1830 db

Könyv és bekötött folyóirat 1733
Kartográfiai dokumentum 11
Nyomtatott zenei dokumentum 0
Hangdokumentum 39
Képdokumentum 6
Elektronikus (digitális) dokumentum 2
Egyéb dokumentum (kézirat) 39
Érték (ezer Ft) 3 368
2009. december 31-ei állomány (db)

Összesen: 81 005 db

Könyv és bekötött folyóirat 77 225
Kartográfiai dokumentum 357
Nyomtatott zenei dokumentum 93
Hangdokumentum 2 512
Képdokumentum 248
Elektronikus (digitális) dokumentum 139
Egyéb dokumentum (kézirat) 431
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján
(ezer Ft)
3 333
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db) 72 076
 
KURRENS FOLYÓIRATOK
Kurrens folyóirat Nyomtatott formában A címek (féleségek) száma összesen 119
A példányok száma összesen 119
Digitális formában A címek (féleségek) száma összesen 1
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
Használó (fő) Regisztrált használó 2 302
ebből újonnan regisztrált 540
Aktív használó 1 677
Használat Használatok (alkalom) Személyes (helybeni használat) 30 154
az összesből internethasználat 2 152
Távhasználat telefon, fax, e-mail 2 350
OPAC, honlap 64 497
Kölcsönzött dokumentum (db) 40 859
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 17 240
Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérés 11
Adott dokumentum (db) Eredetiben 11
Másolatban Nyomtatott formában 0
Elektronikus formában 0
Küldött kérés 131
Kapott dokumentum (db) Eredetiben 79
Másolatban Nyomtatott formában 14
Elektronikus formában 22
Referensz kérdés 2 540
 
RENDEZVÉNYEK Rendezvények száma Résztvevők
A könyvtár által szervezett rendezvények Kiállítás 4 530
Egyéb rendezvény 66 1 820
Összesen 70 2 350
Az egyéb rendezvényekből használóképzés   43 785
 
MUNKAÜGYI LÉTSZÁMADATOK
Személyzet Felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Könyvtáros: 7 (ebből vezető: 1)
Egyéb: 1 (ebből vezető: 1)

A KÖZKÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
A könyvtár szolgáltatásai Információszolgáltatás Közhasznú x
Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés x
Rendezvény, gyermekfoglalkozás x
Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény x
Leltári állomány (kötet) A tárgyévben leltárba vett állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 564
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 721
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 411
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 124
Nemzetiségi dokumentum (cigány) 10
2009. december 31-ei állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 27 500
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 37 982
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 13 994
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 1 397
Nemzetiségi dokumentum (cigány) 132
Regisztrált használó (fő) 14 éven aluliak 582
14 - 65 év közöttiek 1 515
65 év felettiek 205
Személyes (helybeni) könyvtárhasználat
A 14 éven aluliak könyvtárhasználata Használat (alkalom) 5 939
Kölcsönzött dokumentum 6 015
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum 2 658

PÉNZÜGYI ADATOK
Bevétel (ezer Ft) Működési bevétel 2 267
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 34 454
A támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás 33 584
A támogatásból pályázati támogatás 870
A pályázati támogatásból EU-támogatás 0
Egyéb bevételek 0
Bevételek összesen 36 721
Kiadás (ezer Ft) Személyi juttatás 18 383
Munkaadókat terhelő összes járulék 5 329
Dologi kiadás 8 164
Felújítási kiadás 0
Felhalmozási kiadás 0
Egyéb kiadás 0
Kiadás összesen 31 876

A TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZERVEZET BEVÉTELÉBŐL KIEMELT ADATOK
Büfé, kávézó 0
Bolt (ajándék, kiadványok) (ezer Ft) 246
Rendezvények 0
Reklám 0
Mecenatúra, szponzoráció 0
Automaták 212
Vásár tartása 0
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj) (ezer Ft) 337

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]