[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2007. évi tevékenységéről
(Oktatási és Kulturális Minisztérium részére)

A könyvtár fenntartójának neve: Várpalota Város Önkormányzata
A könyvtár fenntartójának besorolása: önkormányzat
A könyvtár elsődleges funkciója: közkönyvtár
Működik-e a könyvtár? működik

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató helyek száma: 1 (központi könyvtár)
A szolgálandó közösség létszáma (2007. január 1-jén): 21 814 fő
A könyvtár teljes alapterülete: 650 m2
Ebből könyvtárcélú alapterület: 650 m2
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten: 5
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten: 35
Nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben: 237
Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)? igen

A könyvtár szolgáltatásai Kölcsönzés (helybenkölcsönzés, ill. kivitel a könyvtárból) Könyv x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
AV-dokumentum x
Elektronikus dokumentum x
Könyvtárközi kölcsönzés x
Házhozszállítás x
Közvetlen (helyben) használat Olvasóterem x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
Információszolgáltatás Irodalomkutatás, témafigyelés x
Cédulakatalógus x
Elektronikus katalógus (OPAC) x
Rendezvény Kiállítás x
Előadás, találkozó x
Könyvtári óra x
Számítógép-használat Internethasználat x
Egyéb x
Távoktatás  
Fénymásolás, fotózás x
A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló számítógép összesen (db) 10
az összesből internetes számítógép (db) 10
A használók rendelkezésére álló ülőhelyek száma 56
Leltári állomány A tárgyévben leltárba vett állomány (db) Könyv és bekötött folyóirat 1339
Kartográfiai dokumentum 7
Nyomtatott zenei dokumentum 1
Hangdokumentum 44
Képdokumentum 47
Elektronikus (digitális) dokumentum 3
Egyéb dokumentum (kézirat) 85
Érték (ezer Ft) 2 559
2007. december 31-ei állomány (db) Könyv és bekötött folyóirat 75 993
Kartográfiai dokumentum 351
Nyomtatott zenei dokumentum 93
Hangdokumentum 2 458
Képdokumentum 223
Elektronikus (digitális) dokumentum 130
Egyéb dokumentum (kézirat) 295
Kurrens folyóirat Nyomtatott formában A címek (féleségek) száma összesen 112
A példányok száma összesen 112
Digitális formában A címek (féleségek) száma összesen 1
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány (kötet) 70 727
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján (ezer Ft) 3 255
Személyzet Könyvtáros munkakörben dolgozók Könyvtáros szakképesítéssel: 8
Egyéb: 0
Az Egyébből felsőfokú végzettségű: 0
Egyéb alkalmazott: 0
Használó (fő) Regisztrált használó 2 358
ebből újonnan regisztrált 372
Aktív használó 1 497
Használat Használatok (alkalom) Személyes (helybeni használat) 26 420
az összesből internethasználat 3 276
Távhasználat telefon, fax, e-mail 2 305
OPAC, honlap 39 258
Kölcsönzött dokumentum (db) 33 396
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 17 341
Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérés 1
Adott dokumentum (db) Eredetiben 1
Másolatban Nyomtatott formában 0
Elektronikus formában 0
Küldött kérés 119
Kapott dokumentum (db) Eredetiben 98
Másolatban Nyomtatott formában 11
Elektronikus formában 1
Referensz kérdés 2 491
A könyvtár által szervezett rendezvények Kiállítás 12
Egyéb rendezvény 47
A kiállításokon és az egyéb rendezvényeken résztvevők száma (fő) 3 419
Az egyéb rendezvényekből a használóképzést szolgáló A használóképzés teljes óraszáma 45
A használóképzésben résztvevők száma (fő) 182

 

I. A KÖZKÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
A könyvtár szolgáltatásai Információszolgáltatás Közhasznú x
Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés x
Rendezvény, gyermekfoglalkozás x
Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény x
Leltári állomány (kötet) A tárgyévben leltárba vett állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 489
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 627
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 291
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 109
Nemzetiségi dokumentum (cigány) 10
2007. december 31-ei állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 26 651
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 37 033
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 14 766
Muzeális dokumentum 0
Helyismereti, helytörténeti dokumentum 976
Nemzetiségi dokumentum (cigány) 117
Regisztrált használó (fő) 14 éven aluliak 588
14 - 65 év közöttiek 1 584
65 év felettiek 186
Személyes (helybeni) könyvtárhasználat
A 14 éven aluliak könyvtárhasználata Használat (alkalom) 4 561
Kölcsönzött dokumentum 3 675
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum 2 464

 

IV. AZ ÖNÁLLÓ KÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
Bevétel (ezer Ft) Bevétel összesen 33 705
az összesből fenntartói finanszírozás 31 089
az összesből pályázaton nyert támogatás 450
az összesből saját működési bevétel 2 166
Kiadás (ezer Ft) Kiadás összesen 33 705
az összesből munkabér járulékokkal 25 535

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]