[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2006. évi tevékenységéről
(Oktatási és Kulturális Minisztérium részére)

A könyvtár fenntartójának neve: Várpalota Város Önkormányzata
A könyvtár fenntartójának besorolása: önkormányzat
A könyvtár elsődleges funkciója: közkönyvtár
Működik-e a könyvtár? működik

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató helyek száma: 1 (központi könyvtár)
A szolgálandó közösség létszáma (2006. január 1-jén): 21 930 fő
A könyvtár teljes alapterülete: 650 m2
Ebből könyvtárcélú alapterület: 630 m2
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten: 5
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten: 35
Nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben: 219
Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)? igen

A könyvtár szolgáltatásai Kölcsönzés (helybenkölcsönzés, ill. kivitel a könyvtárból) Könyv x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
AV-dokumentum x
Elektronikus dokumentum x
Könyvtárközi kölcsönzés x
Házhozszállítás x
Közvetlen (helyben) használat Olvasóterem x
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) x
Információszolgáltatás Irodalomkutatás, témafigyelés x
Cédulakatalógus x
Elektronikus katalógus (OPAC) x
Rendezvény Kiállítás x
Előadás, találkozó x
Könyvtári óra x
Számítógép-használat Internethasználat x
Egyéb x
Távoktatás  
Fénymásolás, fotózás x
A könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló számítógép összesen (db) 10
az összesből internetes számítógép (db) 10
A használók rendelkezésére álló ülőhelyek száma 56
Leltári állomány A tárgyévben leltárba vett állomány (db) Könyv és bekötött folyóirat 1188
Kartográfiai dokumentum 7
Nyomtatott zenei dokumentum 3
Hangdokumentum 6
Képdokumentum 37
Elektronikus (digitális) dokumentum 9
Egyéb dokumentum 0
Érték (ezer Ft) 2 523
2006. december 31-ei állomány (db) Könyv és bekötött folyóirat 77 415
Kartográfiai dokumentum 359
Nyomtatott zenei dokumentum 92
Hangdokumentum 2 738
Képdokumentum 223
Elektronikus (digitális) dokumentum 157
Egyéb dokumentum (kézirat) 228
Kurrens folyóirat Nyomtatott formában A címek (féleségek) száma összesen 132
A példányok száma összesen 132
Digitális formában A címek (féleségek) száma összesen 1
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány (kötet) 69 294
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján (ezer Ft) 3 022
Személyzet Könyvtáros munkakörben dolgozók Könyvtáros szakképesítéssel: 7
Egyéb: 1
ebből felsőfokú végzettségű: 1
Egyéb alkalmazott: 0
Használó (fő) Regisztrált használó 2 793
ebből újonnan regisztrált 431
Aktív használó 1 782
Használat Használatok (alkalom) Személyes (helybeni használat) 30 105
az összesből internethasználat 3 415
Távhasználat telefon, fax, e-mail 2 409
OPAC, honlap 44 640
Kölcsönzött dokumentum (db) 36 006
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 17 665
Könyvtárközi kölcsönzés Beérkezett kérés 0
Adott dokumentum (db) Eredetiben 0
Másolatban Nyomtatott formában 0
Elektronikus formában 0
Küldött kérés 208
Kapott dokumentum (db) Eredetiben 169
Másolatban Nyomtatott formában 26
Elektronikus formában 2
Referensz kérdés 2 519
A könyvtár által szervezett rendezvények Kiállítás 10
Egyéb rendezvény 35
A kiállításokon és az egyéb rendezvényeken résztvevők száma (fő) 2 533
Az egyéb rendezvényekből a használóképzést szolgáló A használóképzés teljes óraszáma 16
A használóképzésben résztvevők száma (fő) 201

 

I. A KÖZKÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
A könyvtár szolgáltatásai Információszolgáltatás Közhasznú x
Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés x
Rendezvény, gyermekfoglalkozás x
Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény  
Leltári állomány (kötet) A tárgyévben leltárba vett állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 379
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 590
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 281
2006. december 31-ei állomány Felnőtt szépirodalmi dokumentum 26 428
Felnőtt szakirodalmi dokumentum 38 934
Gyermekirodalmi dokumentum (szépirodalom és szakirodalom) 15 850
Regisztrált használó (fő) 14 éven aluliak 704
14 - 65 év közöttiek 1911
65 év felettiek 178
Személyes (helybeni) használat A felnőttek könyvtárhasználata Használat (alkalom) 24 131
Kölcsönzött dokumentum (db) 31 409
A 14 éven aluliak könyvtárhasználata Használat (alkalom) 5 974
Kölcsönzött dokumentum (db) 4 597
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 3 285

 

IV. AZ ÖNÁLLÓ KÖNYVTÁRAK MELLÉKLAPJA
Bevétel (ezer Ft) Bevétel összesen 32 420
az összesből fenntartói finanszírozás 29 330
az összesből pályázaton nyert támogatás 319
az összesből saját működési bevétel 2 252
Kiadás (ezer Ft) Kiadás összesen 32 420
az összesből munkabér járulékokkal 23 305

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]