[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2005. évi tevékenységéről
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére)

A könyvtár fenntartójának neve: Várpalota Város Önkormányzata

A könyvtár fenntartójának besorolása: önkormányzat

A könyvtár elsődleges funkciója: közkönyvtár

Működik-e a könyvtár? működik

 

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató helyek száma: 1

A könyvtár által használt valamennyi helyiség összes alapterülete: 650 m2

A nyitvatartási napok száma hetente: 5

A nyitvatartási órák száma hetente: 35

Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)? igen

 

Az állomány adatai

Könyv és bekötött időszaki kiadvány Audiovizuális dokumentum Elektronikus dokumentum Egyéb Összesen Érték (ezer forintban)
Előző év december 31-i állomány 80 677 2 972 134 219 84 002  
A tárgyévben leltárba vett állomány 1 253  1 9  9 1 272 2 185 000 Ft
A tárgyévben leltárból törölt állomány 933 0 0 0 933  
Tárgyév december 31-i állomány 80 997 2 973 143 228 84 341  

 

Letétbe adott és kapott állományegységek:

 

Könyv és bekötött időszaki kiadvány

Audiovizuális dokumentum

Elektronikus dokumentum

Egyéb

Más településre adott 0 0 0 0
Más településtől kapott 0 0 0  0

 

Kurrens időszaki kiadványok

A címek A példányok Digitális formában
száma összesen az összesből időleges megőrzésű száma összesen az összesből időleges megőrzésű címek száma hozzáférések (licenszek) száma
Összesen 112 44 138 66 4 34
ebből külföldi kiadvány 2 0 2 0 0 0

 

A használók számára fenntartott
számítógépek száma 10
internet-hozzáférések 9

Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján (ezer forintban)

Összesen

Az összesből kurrens időszaki kiadványokra

Az összesből digitális kurrens időszaki kiadványokra

Az összesből díjköteles külső on-line információforr.
Költségvetési előirányzatból 2 828 000 Ft 560 000 Ft 111 000 Ft 75 000 Ft
Egyéb forrásból (pályázat stb.) 123 000 Ft 4 000 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 2 951 000 Ft 564 000 Ft 111 000 Ft 75 000 Ft

 

Bevételek
Bevételek összesen 32 232 000 Ft
Az összesből fenntartói finanszírozás 28 374 000 Ft
Az összesből pályázaton nyert, a tárgyévben beérkezett támogatás 1 047 000 Ft
Az összesből saját működési bevétel 2 811 000 Ft

 

Kiadások
Kiadások összesen 32 233 000 Ft
Az összesből munkabér járulékokkal 22 717 000 Ft

 

Könyvtári személyzet

Munkatársak

Megbízási díjasok

Bérezésben részesülők

Díjazás nélküliek

teljes rész
munkaidőben
Felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel könyvtáros munkakörben dolgozók 3 0 0 0
Egyéb felsőfokú végzettséggel 0 0 0 0
Egyéb felsőfokú végzettséggel + középfokú könyvtáros szakképesítéssel 3 0 0 0
Középfokú könyvtáros szakképesítéssel 1 0 0 0
Alap- vagy egyéb középfokú végzettséggel 1 0 0 0
Egyéb alkalmazott 0 0 0 0
Összesen 8 0 0 0
Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidőben foglalkoztatottakra: 8

 

FORGALOM

Könyvtár-
használat

Érvényes regisztrációval rendelkező használók

Könyvtárhasználatok

Kölcsönzött dok.

Helyben használt dokumentumok

összesen

az összesből a kölcsönzések

összesen az összesből regisztrálva
személyes használatok távhaszn.
Összesen 2 108 36 290 28 857 13 062 42 494 24 427 0
Ebből 14 éven aluli 606 8 058   2 606 5 674 4 805 0

 

Könyvtárközi kérések száma Teljesítés eredetiben másolatban
nyomtatott formában elektronikus formában
A beérkezett kérések 3 Küldött dokumentumok 3 0 0
A küldött kérések 158 Kapott dokumentumok 91 26 0

 

Nemzetközi kiadványcsere száma
A cserepartnerek 0
A küldött könyvtári egységek 0
A kapott könyvtári egységek 0
A referensz kérdések száma 8 200

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]