[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 1999. évi tevékenységéről
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére)

A könyvtár fenntartó szerint: önkormányzat

Hatóköre: városi

Típusa: önálló könyvtár

A könyvtár működése: működik

Szolgáltató helyek száma összesen: 1

Könyvtári szolgáltatást nyújtó helyek száma: gyermekek és felnőttek részére

Nyitva tart hetente: 6 napot

Nyitva tart hetente: 46 órát

A könyvtár által használt helyiségek alapterülete: 650 m2

A pénzügyi, gazdasági feladatokat GAESZ bonyolítja

Az állomány adatai

Könyv Időszaki kiadvány Hangzó dokumentum Video dokumentum Elektronikus dokumentum Egyéb Összesen
Előző év december 31-i állomány 75 340 2 697 2 769 171 13 519  81 509
A tárgyévben leltárba vett állomány 2 765 29 11 1 13  0 2 819
A tárgyévben leltárból törölt állomány 3 654 36 2 0 0 0 3 692
Tárgyév december 31-i állomány 74 451 2 690 2 778 172 26 519  80 636
 Letétbe adott állomány 0 0 0 0 0 0 0
Letétbe kapott állomány 0 0 0 0 0 0 0

 

Kurrens időszaki kiadványok

A címek száma A példányok száma
Összesen 144 144

 

Állománygyarapításra fordított összeg
(ezer forintban)
Könyv Kurrens időszaki kiadvány Hangzó dok. Videó dok. Elektronikus dok. Egyéb Összesen
Költségvetési előirányzatból 1 078 E Ft 553 E Ft 3 E Ft 2 E Ft 10 E Ft 0 Ft 1 646 E Ft
Egyéb (pályázat stb.) 454 E Ft 0 Ft 4 E Ft 0 Ft 41 E Ft 0 Ft 499 E Ft
Összesen 1 532 E Ft 553 E Ft 7 E Ft 2 E Ft 51 E Ft 0 Ft 2 145 E Ft
Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke 198 E Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 198 E Ft

 

Bevételek
Bevételek összesen 16 632 E Ft
Az összesből fenntartói támogatás 16 182 E Ft
Egyéb támogatás 450 E Ft

 

Kiadások
Kiadások összesen 16 399 E Ft
Ebből bér, járulékok 8 177 E Ft
Felhalmozási kiadások 380 E Ft

 

Könyvtári személyzet

Munkatársak
Főfoglalkozású dolgozók

Nem főfoglalkozású dolgozók

Díjazás nélküli Összesen
teljes rész
munkaidőben
Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel könyvtári munkakörben dolgozók 6 0 0 0 6
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel 0 0 0 0 0
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel 0 0 0 0 0
Középfokú szakirányú szakképesítéssel 2 1 0 0 3
Középfokú iskolai végzettséggel 0 0 0 0 0
Egyéb iskolai végzettséggel 0 0 0 0 0
Egyéb alkalmazott 2 0 0 0 2
Összes alkalmazott 10 1 0 0 11

 

Könyvtár-
használat

Beiratkozott olvasók

Látogatók száma

Kölcsönzött dokumentumok

összesen

ebből kölcsönzők

Összesen 3 036 37 257 19 018 67 628
Ebből 14 éven aluli 975 11 899 5 106 10 230

 

Könyvtárközi kérések Kérések száma Teljesítések száma
Más könyvtártól kapott 58 52
Más könyvtárnak adott 12 11

  

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]