[Vissza] [Irattár] [Tovább]

   

Statisztikai jelentés

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 1998. évi tevékenységéről
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére)

A könyvtár fenntartó szerint: önkormányzat

Hatóköre: városi

Típusa: önálló könyvtár

A könyvtár működése: működik

Szolgáltató helyek száma összesen: 1

Könyvtári szolgáltatást nyújtó helyek száma: gyermekek és felnőttek részére

Nyitva tart hetente: 6 napot

Nyitva tart hetente: 46 órát

A könyvtár által használt helyiségek alapterülete: 650 m2

A pénzügyi, gazdasági feladatokat GAESZ bonyolítja

Az állomány adatai

Könyv Időszaki kiadvány Hangzó dokumentum Video dokumentum Elektronikus dokumentum Egyéb Összesen
Előző év december 31-i állomány 74 378 2 721 2 740 149 4 519  80 511
A tárgyévben leltárba vett állomány 2 351 0 29 22 9  0 2 411
A tárgyévben leltárból törölt állomány 1 389 24 0 0 0 0 1 413
Tárgyév december 31-i állomány 75 340 2 697 2 769 171 13 519  81 509
 Letétbe adott állomány 0 0 0 0 0 0 0
Letétbe kapott állomány 0 0 0 0 0 0 0

 

Kurrens időszaki kiadványok

A címek száma A példányok száma
Összesen 142 142

 

Állománygyarapításra fordított összeg
(ezer forintban)
Könyv Kurrens időszaki kiadvány Hangzó dok. Videó dok. Elektronikus dok. Egyéb Összesen
Költségvetési előirányzatból 1 146 E Ft 407 E Ft 12 E Ft 38 E Ft 33 E Ft 0 Ft 1 636 E Ft
Egyéb (pályázat stb.) 621 E Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 E Ft 0 Ft 621 E Ft
Összesen 1 767 E Ft 407 E Ft 12 E Ft 38 Ft 33 E Ft 0 Ft 2 257 E Ft
Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke 189 E Ft 1 E Ft 3 E Ft 2 E Ft 13 E Ft 0 Ft 208 E Ft

 

Bevételek
Bevételek összesen 15 134 E Ft
Az összesből fenntartói támogatás 14 104 E Ft
Egyéb támogatás 1 030 E Ft

 

Kiadások
Kiadások összesen 15 091 E Ft
Ebből bér, járulékok 10 184 E Ft
Felhalmozási kiadások 228 E Ft

 

Könyvtári személyzet

Munkatársak
Főfoglalkozású dolgozók

Nem főfoglalkozású dolgozók

Díjazás nélküli Összesen
teljes rész
munkaidőben
Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel könyvtári munkakörben dolgozók 5 0 0 0 5
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel 0 0 0 0 0
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel 0 0 0 0 0
Középfokú szakirányú szakképesítéssel 4 0 0 0 4
Középfokú iskolai végzettséggel 0 0 0 0 0
Egyéb iskolai végzettséggel 0 0 0 0 0
Egyéb alkalmazott 2 0 0 0 2
Összes alkalmazott 11 0 0 0 11

 

Könyvtár-
használat

Beiratkozott olvasók

Látogatók száma

Kölcsönzött dokumentumok

összesen

ebből kölcsönzők

Összesen 2 885 34 194 21 178 75 173
Ebből 14 éven aluli 882 10 168 5 202 11 115

 

Könyvtárközi kérések Kérések száma Teljesítések száma
Más könyvtártól kapott 72 58
Más könyvtárnak adott 38 37

  

[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]