[Irattár]

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának története

(1964-2006)

Ahogy elkezdődött

A gyermekkönyvtár emblémája1954. szeptemberében kezdte meg működését Várpalotán a Kossuth utca 29. alatt (később Kossuth u. 31.) 12 m2-es helyiségben a Városi Könyvtár. Az induláskor nyilvántartott 2626 kötetes állomány jelentős része felnőtt szépirodalom, kevés ifjúsági könyv volt (kb. 500 kötet), mely nem különült el. Nyitás után már folyamatosan nyilvántartottak 14 év alatti olvasókat is. 1956-ban még egy helyiséggel bővült a könyvtár. Először 28 m2, majd 32 m2 alapterületű lett. 1956-ban 238 gyermekolvasója volt már a könyvtárnak. 1957-ben a könyvtár összes állománya 5988 lett, melyből 625 kötet ifjúsági irodalom.

1958-ban a könyvtár összes dokumentuma 6671 lett, melyből 828 kötet ifjúsági irodalom. 1958-ban - a bővítést követően - az ajtó mellett külön polcon kapott helyet a gyermekirodalom. Ebben az évben ifjúsági könyvek vásárlására külön támogatást kapott a könyvtár a Városi Tanácstól. Beindult a diafilmkölcsönzés, melynek nagy sikere volt az olvasók körében. Ekkor a lakosság száma: 14 000 fő, az általános iskolások száma: 2746 fő.

1960-ban már 365 diafilmje volt a könyvtárnak és ifjúsági folyóirat volt a Tábortűz. Már több idő jut a 14 év alatti olvasókra - hetenként két délelőtt és naponta 13-15 óráig gyerekek kölcsönözhettek.

1962-ben már a könyvállomány 34 955 kötet, melyből ifjúsági irodalom 1871 volt. 278fő 14 év alatti olvasó 15 096 kötetet kölcsönzött. 1963-ban Bátor Mária személyében részfoglalkozású gyermekkönyvtárost neveztek ki. Ekkor a városi könyvtár már kinőtte a helyiségeket és helyet kapott a városban a Kossuth u. 6. szám alatt levő, mintegy 220 m2 alapterületen. A felnőttkönyvtár költözését követően megkezdődött a régi helyiség átalakítása, korszerűsítése. 1963 év végén befejeződött a felújítás.

Önálló gyermekkönyvtár

1964. január 1-jén megnyílt a Kossuth u. 31. szám alatt, 32 m2-en, új bútorokkal a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekkönyvtára. Nyitáskor 2613 kötet várta az olvasókat. Képes mesekönyvek, ifjúsági szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom alkották az állomány nagy részét. A statisztika szerint 1964-ben 667 olvasó 19 603 kötetet kölcsönzött. A nyitvatartás heti 5 nap: 20 óra. A tágas tér lehetőséget adott gyermekfoglalkozásoknak, meseóráknak, diavetítéseknek iskolai osztályok részére, könyvismertetőknek, szellemi vetélkedőknek (pl. Móra Ferencről) és bábjátékos előadásoknak (Pl. Furfangos Kata). Betűrendes és témakatalógus segíti az olvasókat. 3 újság járt a könyvtárba: Dörmögő Dömötör, Kisdobos és a Pajtás.

1965. A Gyermekkönyvtár állománya 3562 kötet. A Városi Könyvtár éves könyvvásárlási kerete 91 809,- Ft volt, ebből 13 918, - Ft-ot költött gyermekkönyvre. A Gyermekkönyvtárban a könyveket színcsíkokkal különítették el, mely nem csak a gyerekek tájékozódását, de a könyvtári rendet is elősegítette. Az olvasószobában kaptak helyet a lexikonok, szótárak, enciklopédiák és a gyermekújságok. Ekkor országosan az általános iskolások 46 %-a olvasó, Várpalotán ez a szám 24 %. A tanulók többsége - egy felmérés alapján - otthoni könyvet olvas, vagy nem olvas könyvet a tankönyvön kívül.  A könyvtár feladatának tekinti a tanulók olvasásra nevelését.

1966-ban a könyvtárellenőrzés rögzíti, hogy rozzant a bejárati ajtó, a könyvek nem a korosztálynak megfelelően, vegyesen vannak elhelyezve. Nagyobb gonddal kell a könyvtárost kiválasztani. 

1967-ben könyvtári szakkör indul a gyermekkönyvtárban. Ekkor Léránt Árpádné a könyvtáros, októbertől pedig Galló Lászlóné.

1968-ban már az alábbi folyóiratok járnak a gyermekkönyvtárba: Képes Sport, Élet és Tudomány, Dörmögő Dömötör, Pajtás, Kisdobos, Jó Pajtás, Napsugár, Brumi, Murzilka, Képes Nyelvmester. A rendezvények közül kiemelkedő volt Vargha Balázs játékdélutánja.

1969-ben olvasóversenyt rendezett a könyvtár, 2. , 3. , 4.,- osztályosok részére, és könyvbarát klub alakult.

1972-es év bővelkedett rendezvényekben. Sakkversenyt rendezett a könyvtár és a gyerekekkel közös könyvtár-díszítést.

Új épületben a gyermekkönyvtár

Az 1970-es évekre a gyermekkönyvtár kinőtte a Kossuth u. 31. sz. alatti épületet. Ekkor lehetőség nyílt a felnőttkönyvtár felett, az emeleten (amely eddig lakás volt és megszűnt) új, tágas, 50 m2-es rész átalakítására és berendezésére. 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (Kossuth u. 6.)     A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (Kossuth u. 6.)

A gyermekkönyvtár belső tere Bubics Istvánné könyvtárossal
(Várpalota, Kossuth u. 6.)

1975. február 25-től március 13-ig - az állományellenőrzést követően - sor került a könyvtár átköltözésére. Az új könyvtár helyiség nagyobb teret adott a gyermekfoglalkozásoknak, különböző tematikus óráknak, mesedélutánoknak, irodalmi, játékos foglalkozásoknak (évi 18-20), történelmi óráknak (évi 6-9) és könyvtárbemutatóknak (évi 15-17).

Író-olvasó találkozó Lázár Ervinnel a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegében (1980-as évek eleje)     Író-olvasó találkozó Lázár Ervinnel a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegében (1980-as évek eleje)

Író-olvasó találkozó Lázár Ervinnel a gyermekkönyvtárban

1981-ben Katona Tamás íróval találkoztak a gyerekek az 1848-as szabadságharc évfordulója alkalmából.  Decemberben a gyermekkönyvhéten Kántor Zsuzsa írónő volt a vendég. Ebben az évben 42 irodalmi foglalkozás volt. 1984-ben kiemelkedő esemény a gyermekkönyvtár életében, amikor Nagy Katalin írónővel találkoztak a gyerekek.

Író-olvasó találkozó Kántor Zsuzsával 1981. december 2-án a gyermekkönyvhéten     Könyvtárhasználati foglalkozás a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegében

Író-olvasó találkozó Kántor Zsuzsával 1981-ben a gyermekkönyvhéten (balról), és könyvtárhasználati foglalkozás (jobbról)

A könyvtár 1985-ben költözött a jelenlegi épületébe, a Felszabadulás út (mai Szent István út) 28. sz. alá, két lakóház földszintjén kialakított épületrészbe.  Az ünnepélyes megnyitó 1985. április 11-én volt. A gyermekkönyvtár a felnőtt-könyvtárral közös légtérben, közös kölcsönzési rendszerrel működik. A 650 m2 alapterületből 186 m2-t foglal el a gyermekkönyvtár és 32 m2 a gyermekek és a felnőttek által közösen használható hírlapolvasó és 16 zenei lehallgatóhely.

A gyermekkönyvtár olvasóterme (Várpalota, Szent István út 28.) (1985)A gyermekkönyvtárból nyílik a könyvtár előadóterme, amelyet a felnőttek és a gyerekek is használnak. A gyermekkönyvtár elrendezése övezetekre oszlik, melyek az évek során az igényeknek megfelelően kerültek átalakításra. Az olvasótermi övezetben kerülnek megrendezésre a csoportos foglalkozások, videóvetítések, de délutánonként itt folyik a kutatómunka, a feladatmegoldás, az olvasás. A mesesarokban a faliújságról tájékozódhatnak a gyerekek az aktuális hírekről.

A nagycsoportos óvodások köréből verbuválódott a Csiperke klub, mely 1985 őszétől 1986. május végéig működött. Az 1. és 2. osztályosok számára német nyelvklubot indított a gyermekkönyvtár, amely 1986. májusáig működött.

1986. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár ebben az évben megállapodást kötött a város általános iskoláival. Vállalta az iskolák tanulóinak, napközis csoportjainak szervezett könyvtárbemutatását, valamint hogy lehetőséget nyújt a könyvtárban tanórák lebonyolítására. Biztosította a tanulók részvételét olvasómozgalmi pályázatokon, vetélkedőkön, vállalta, hogy évente 1-2 gyermekíró - olvasó találkozót szervez. A könyvtár rendezvényeiről tájékoztatja az iskolákat, saját kiadványaiból 1-1 példányt juttat az iskola könyvtárának. Segítséget nyújt az iskolai könyvtár munkájához, az iskolai könyvtárosok továbbképzéséhez.

Ebben az évben 151 alkalommal összesen 4047 gyermeket fogadott a gyermekkönyvtár különböző foglalkozásokon (szakórák, könyvtárhasználati-, könyvtárbemutató órák (27 alkalom), napközis és úttörő foglalkozások). 82 gyermekfoglalkozás (pl. sókerámia-készítés, papírhajtogatás), tematikus óra, nyelvklub volt.

A könyvhét alkalmából Janikovszky Éva, az úttörőhéten (májusban) pedig László Gyula újságíró volt a könyvtár vendége.

Író-olvasó találkozó Janikovszky Évával a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegében (1986. június 3.)     Író-olvasó találkozó Janikovszky Évával a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegében (1986. június 3.)

Író-olvasó találkozó Janikovszky Évával 1986-ban az ünnepi könyvhéten

A betűrendes, a tárgyszó és a szakkatalógust folyamatosan gondozzák a könyvtárosok Elkészült a szakkatalógus használatát megkönnyítő betűrendes-mutató.

1987-ben indult útjára, a gyerekek körében ma is nagy népszerűségnek örvendő "Bölcs Bagoly" fejtörőjáték. Célja, hogy a gyermekolvasókat megtanítsa a helyes könyvhasználatra (tartalomjegyzék, mutatók, jegyzetelés). 
A gyerekkönyvtárosok kéthetente egy kérdéssort állítanak össze egy-egy ismeretterjesztő könyvből. A helyes megfejtőket havonta jutalmazzák.

1987 őszén indult el az Ifjú Könyvbarátok klubja (felső-tagozatos iskolásoknak) és egy zenei gyermekklub.

1987. december 1-jén a Gyermekkönyvhéten a meghívott vendég Bálint Ágnes József Attila-díjas író volt.

1988 májusában közlekedési fotó és rajzpályázatot hirdetett a könyvtár, majd "Az író társszerzője vagyok címmel illusztrációs pályázatot hirdetett, melynek anyagaiból május végén kiállítást szervezett a könyvtár.

Június 9-én nagy sikerű író-olvasó találkozó vendége Schmidt Egon volt, a közkedvelt természetbúvár. Június 22-én "Mit olvassak a szünidőben?" címmel diavetítéssel egybekötött könyvajánlást tartott a könyvtár, majd "Lehet egy kérdéssel több?" címmel pályázatot hirdetett a nyári szünidőre. Decemberben Lázár Ervinnel találkozhattak az olvasók a Gyermekkönyvhéten.

1990. Húsvéti, majd évvégén karácsonyi játszóházat szervezett a könyvtár, melyen különböző ötletes ajándékokat készítettek. Augusztusban cserebere címmel megunt játékok és könyvek cseréjét hirdette meg a könyvtár.

1990. október 1-től Lutra klub indult a gyerekkönyvtárban, majd "Van-e már Lutra albumod?" címmel megkezdődött a Lutra akció, melyben megismerkedtek a gyerekek a ház körüli állatokkal.

1990. december 4-én Kántor Zsuzsa író a könyvtár vendége. December 6-án újra indult a Bölcs bagoly rejtvénypályázat, majd december 8-án megrendezte a könyvtár a "Nem árulok zsákbamacskát!"- néprajzi vetélkedőt.

1991 nyarára felső-tagozatosoknak "Van benne valami" címmel nyári pályázatot hirdetett a könyvtár.

1991. augusztusban Alsóörsön megrendezte a nagysikerű Reneszánsz tábort. A tábor résztvevői október 6-án a Nagy Gyula Galériában nyilvános tábori találkozót rendeztek, reneszánsz nyitótánccal, udvari bállal. Kiállításra kerültek a táborban készített munkák.

1991. szeptemberben irodalmi pályázatot hirdetett a könyvtár, decemberben a Gyermekkönyvhéten a budapesti Helikon Együttes volt a vendég.

1992-től helyismereti vetélkedőt szervezett a gyermekkönyvtár a Nagy Gyula Galériával közösen. "Az ember feje nem lexikon" címmel nyári rejtvénypályázatot hirdetett a könyvtár. Augusztus 31-én "Szólások és közmondások" címmel illusztrációs rajzpályázatot indított útjára.

Ebben az évben augusztus 10-18 között Alsóörsön nagysikerű Indián tábort szervezett a gyermekkönyvtár, melynek anyagából szeptemberben kiállítást rendezett.

1992. december 2-án a Gyermekkönyvhét alkalmából Padisák Mihály, a "Miska bácsi levelesládája" című rádiós gyermekműsor szerkesztője volt a vendég.

1993. október 20-án - a Várpalotai Napok keretén belül - Huzella Péter, a Kaláka Együttes énekes dalszerzője volt a gyermekkönyvtár vendége.

Kirándulás a nyári pályázat helyes megfejtőivel (1993)

Kirándulás a nyári pályázat helyes megfejtőivel (1993)

1994-ben meghirdette az "Így írunk mi!" című irodalmi pályázatot. Tavasszal helyismereti vetélkedőt szervezett az általános iskolák csapatai között - melynek szóbeli zárását a könyvtárban tartották.

1995-ben újra meghirdette a könyvtár a helyismereti vetélkedőt.

Az Olvasólámpa pályázat feladatlapja1997-ben indult el az első "Olvasólámpa" pályázat, melyet lehetőség szerint azóta is megrendez a gyermekkönyvtár. Céljául a színvonalas mai és klasszikus gyermekirodalom olvasását, megszerettetését jelöltük meg. Két korcsoportban (alsó- és felső tagozatos) vetélkedtek a gyerekek. Ezt a sikeres olvasópályázatot 2001 óta minden évben megszervezi a könyvtár. Az elolvasott könyvek alapján pályázati füzeteket töltenek ki a gyerekek. Az olvasópályázat nagy vonzereje többek közt abban áll, hogy minden gyereket, aki legalább egy könyvet elolvas és helyesen válaszol a kérdésekre, megjutalmaznak. A legkitartóbbak minden évben értékes könyvjutalmat kapnak. Az olvasópályázat sikerét, hasznosságát, nemcsak a gyerekek, de az iskolák és a szülők visszajelzései is igazolják.

1998-ban az 1848-as szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére 2 fordulós vetélkedőt hirdetett a könyvtár. Az 1. forduló írásbeli, pályázati füzetek formájában, a 2. forduló pedig egy szóbeli vetélkedő volt, melyet a Jó Szerencsét Művelődési Központban szerveztek.

Időközben a könyvtár némi szociális szerepet is betöltött. Délutánonként nőtt a kulcsos gyerekek száma, akik jól érzik itt magukat. A gyerekkönyvtár igyekszik programokat nyújtani számukra. A Bölcs bagoly rejtvénypályázaton kívül, mely egész évben folyamatos, kötetlen foglalkozások, rajzolások, videóvetítés, társasjátékok várják a látogatókat.

1999. A könyvtár által meghirdetett "Így írunk mi" irodalmi pályázatra beérkezett írásokból Befőtt szerelemből címmel diákantológiát jelentetett meg a könyvtár, melyben több felső tagozatos diák munkája is megjelent.

2000. év bővelkedett gyermekrendezvényben, melyeken 17 alkalommal összesen 349 fő vett részt. Ettől az évtől a tési általános iskola tanulói is látogatják a könyvtárat. Megmaradtak a könyvtárbemutatók, a könyvtárhasználati órák, kiállítások szervezett megtekintése, tematikus órák (pl. tavaszról, honfoglalásról, házi állatokról). Jellemző, hogy elmaradtak az író-olvasó találkozók, játszóházak - elsősorban pénzhiány miatt.

2001. Új szolgáltatás lépett be a gyerekkönyvtár életébe is, az Internet. A gyerekek gyorsan megtanulták és megkedvelték a használatát. A 6 szolgáltató gépből 2 gép a gyerekek rendelkezésére állt.

2001-ben az Olvasás Éve alkalmából szerveztek helyismereti vetélkedőt a város általános iskolásai számára.

2002-ben a Széchenyi-terv pályázaton nyert pénzből 6 db multimédia számítógéppel bővül a könyvtár és egyéves ingyenes internethasználati lehetőséggel. Ez a gyerekeknek is nagyobb lehetőséget nyújt az internettel való ismerkedésre. A könyvek számítógépes feldolgozása a gyermekkönyvtárban is megvalósult. Lehetővé vált , hogy a gyermekkönyvállomány számítógépen több szempontból kereshető (író, cím, sorozat, tárgyszó). A hagyományos katalógust felváltotta a számítógépes katalógus (TEXTLIB adatbázis).

     A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (2004)     A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (2004)

A mai modern gyermekkönyvtár

2003. április végéig tartott az ingyenes internethasználat. 10 iskolai könyvtárlátogatás volt, 2 mesesarok óvodásoknak, olvasólámpa pályázat. 2003 decemberében Wolfsbergből, Várpalota testvérvárosából könyvtárunk ajándékba kapott egy DVD lejátszót, mely lehetőséget ad DVD meselemezek lejátszására is a jövőben.

     A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (2004)     A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlege (2004)

A negyvenéves gyermekkönyvtár barátságos környezetben várja olvasóit

2004. január 6-ával új korszak kezdődött a gyermekkönyvtár életében is. A hagyományos tasakos kölcsönzést felváltotta a számítógépes kölcsönzés. 2004 tavaszán a gyermekkönyvtár hagyományaihoz híven meghirdette az Olvasólámpa pályázatot, majd a gyermekkönyvtár alapításának 40. évfordulója tiszteletére a "Gyermekkönyvtár-embléma" pályázatot.

40 éves a gyermekkönyvtár című kiállítás megnyitója     40 éves a gyermekkönyvtár című kiállítás megnyitója

"40 éves a gyermekkönyvtár" című kiállítás megnyitója

A számítógép a könyvtár egész életében új teret, lehetőségeket nyitott meg. De a gyermekkönyvtáros személyisége, szakértelme, kreativitása nem pótolható, nélkülözhetetlen a gyermekkönyvtár életében, mert a társadalmi változások következtében jelentősen megnőtt a hátrányos helyzetű (nehezen olvasó, beilleszkedési zavarokkal küzdő) gyerekek száma.

2005-ben a Nagy Könyv mozgalom támogatásának köszönhettük, hogy június 8-án vendégünk volt Sándor Csilla, a Csodaceruza című lap szerkesztője, aki kedvenc könyveikről beszélgetett a meghívott gyerekekkel. (A sikeres találkozón két iskola 5-6. osztályos tanulói vettek részt.) A Nagy Könyv mozgalom keretében olvasópályázatot és könyvillusztrációs versenyt hirdettünk, melynek eredményhirdetését december 9-én tartottuk.  Kapolcsi Kovács Csaba ajkai grafikusművész ajándékaként a gyermekkönyvtár tizenegy könyvillusztrációs grafikával gazdagodott, melyek felkerültek a könyvtár falára.

2006 tavaszán megrendeztük a megye gyermekkönyvtárosai által meghirdetett "Olvasni jó" vetélkedő kistérségi fordulóit, ahonnan a legjobbak a megyei döntőbe jutottak. Sikeres pályázat és a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával június 7-én újra vendégünk volt Sándor Csilla, aki a nyári szünidő előtt új olvasmányokra, olvasásra buzdított.

Gyermekkönyvtárosok

Akiknek köszönhetjük a gyermek-olvasótábor növekedését és a sok-sok élményteli foglalkozást:

1963. Bátor Mária
1967. Léránt Árpádné
1967. októbertől Galló Lászlóné
1969. Léránt Árpádné, Szöllősi Terézia
1970. márciusától Bubics Istvánné
1984. augusztustól Galó Nándorné
1985. augusztustól György Judit

A városi könyvtár vezetői

1954. augusztus 20-tól Papszt Gizella
1954. decembertől Horváth István
1955. augusztus 15-től Korbuly Dezső
1955. december 22-től Németh Júlia
1962. januártól Gróf Ervin
1962. szeptembertől Németh Júlia
1963. január 8. - 1980. június 30. Könczöl Imre
1980. július 1. - 1991. augusztus 31. Neményi László
1991. szeptember 1. - 2003. június 30. Koncz Józsefné
2003. november 10-től 2007. november 30. Szajp Istvánné
2008. április 1-től Budai László

 

Gyermekkönyvtári statisztika
1964-2010

Év

Könyv
(db)

Dia

Látogatók száma

Kölcsönzött könyvek

Regisztrált használók (olvasók) száma

Heti nyitva
tartás
(óra)

1964

2 613 (kezdő)
3 024

1 889

7 413

19 603

667

20

1965

3 562

 1 889

10273

29 370

674

 20

1966

3 906

 1 889

13 423

38 987

708

 20

1967

4 252

1 952

7 483

21 604

634

 20

1968

6 397

 1 952

5 284

12 696

416

 20

1969

6 700

 1 952

5 520

14 404

480

 20

1970

6 934

 1 952

5 944

15 576

498

 20

1971

7 335

 1 952

4 260

12 835

410

 20

1972

7 525

 1 952

5 323

16 119

469

18

1973

7 908

2 101

5 612

15 467

507

18

1974

8 229

3 324

5 565

17 937

538

 

1975

8 503

 3 324

4 264

13 723

466

19

1977

7 811

 3 324

6 830

23 770

641

20

1979

8 810

2 987

8 865

27 051

754

25

1980

8 640

 2 987

10 399

24 538

930

25

1985

9 868

450

15 612

27 258

1 357

36

1986

11 292

 450

22 363

24 713

1 602

50

1990

 13 631 450

16 231

19 919

  50

1995

 14 303 450    

930

 50

1998

 15 018

519

   

882

46

2000

15 574

519

9 582

10 070

931

38

2003

16 197

41

8 182

9 391

905

38

2004 16 155 41 7 969 2 802 745 35
2005 16 358 10 8 058 5 674  606 35
2006 15 850 0 5 974 4 597 704 35
2007 14 766 0 4 561 3 675 588 35
2008 15 021 0 4 789 4 321 531 45
2009 13 994 0 5 939 6 015 582 45
2010 13 217 0 6 562 6 753 569 45

Utolsó módosítás: 2011.02.28.

[ A lap tetejére ]