[Irattár] [Aktuális rendezvények]

Néprajzi esték

2008. szeptember 25. - 2008. december 9.

"A Bakony és a Balaton keleti kapujában"
A néphagyományok múltja és továbbélése Várpalota térségében

Néprajzi esték
a Szindbád Kht.-Krúdy Gyula Városi Könyvtárban
(Várpalota, Szent István út 28.)

 
Tükrös (Veszprém m., 1847)
 

A Szindbád Kht.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár olyan előadássorozatot bonyolított le a Tengertánc program keretében, amely Várpalota térségére kiterjedően mutatta be a folklór, a népművészet, a néphagyományok múltját és jelenkori továbbélését (alkotóműhelyek, alkotóházak, népművészek tevékenysége). Mivel kistérségünk a Keleti-Bakony, a Sárrét és a Balaton-felvidék találkozásánál terül el, a kitekintésbe belekerült ezen néprajzi tájegységek ismeretanyaga. Az előadássorozattal az volt a célunk, hogy megismertessük és továbbadjuk a napjainkig összegyűjtött és megőrzött népi kultúra tudásanyagát, s ápoljuk azokat a helyi értékeket, amelyekből az élő népi kultúra táplálkozik.

2008. szeptember 25. (csütörtök) 17 óra
A Balaton hagyományai a változások tükrében

Schleicher Vera     Néprajzi esték I. (közönség)

Előadó: Schleicher Vera néprajzos muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum)
Zenei közreműködő: Jó Szerencsét Művelődési Központ Nyugdíjas Dalköre
(Balatoni népdalok)

2008. október 7. (kedd) 17 óra
A Bakony hagyományos paraszti kultúrájának múltja
és jelenkori továbbélése

Dr. Ács Anna     Néprajzi esték II. (közönség)

Előadó: Ács Anna főmuzeológus (Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonfüred)

Thuri György Gimnázium Kerengő néptánccsoportja

Néptánc közreműködő:
Thuri György Gimnázium „Kerengő” néptánccsoportja
(Bakonyi tollfosztó – táncjáték)

2008. október 21. (kedd) 17 óra
A bakonyi pásztorélet és pásztorművészet régen és ma

2008. október 21. A néprajzi esték közönsége     Dr. Ács Anna (Néprajzi esték III.

Előadó: Ács Anna főmuzeológus (Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonfüred)
Zenei közreműködő: Csonnó Roland (ének) (Bakonyi népdalok)

2008. november 4. (kedd) 17 óra
Kézművesipar, céhes hagyományok a Bakony vidékén

Néprajzi esték IV. közönsége     Dr. Pilipkó Erzsébet (Néprajzi esték IV.)

Előadó: dr. Pilipkó Erzsébet néprajzos muzeológus
(a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa)

Cserregő Néptáncegyüttes (Néprajzi esték IV.)

Néptánc közreműködő:
Cserregő Néptáncegyüttes (Céhlegények tánca)

2008. november 18. (kedd) 17 óra
Népi vallásosság, szakrális kisemlékek
a Bakony és a Balaton-felvidék településein

S. dr. Lackovits Emőke (Néprajzi esték V.)      Néprajzi esték V. (közönség)

Előadó: S. dr. Lackovits Emőke múzeumi főtanácsos
(a Laczkó Dezső Múzeum ny. munkatársa,
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára)

Sági Judit (Néprajzi esték V.)

Zenei közreműködő:
Sági Judit (Egyházi népénekek)

2008. december 9. (kedd) 17 óra
Az egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai
a bakonyi és a Balaton-felvidéki falvakban

S. dr. Lackovits Emőke (Néprajzi esték VI.)     Néprajzi esték VI. (közönség)

Előadó: S. dr. Lackovits Emőke múzeumi főtanácsos
(a Laczkó Dezső Múzeum ny. munkatársa,
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára)

Forgács Zsuzsanna

Zenei közreműködő:
Forgács Zsuzsanna (A karácsonyi ünnepkör dalai)

***

Szakmai partner intézmény:
Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém)

Partner civil szervezetek:
Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Várpalotai Szervezete

Partner oktatási intézmények:
Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Művészeti Iskolája
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Támogató:
Oktatási és Kulturális Minisztérium (TENGERTÁNC program)

Oktatási és Kulturális Minisztérium

(2009.01.08)